xay dung nam phong
  • Địa chỉ:
    326 Độc Lập – Tân Quý – Tân Phú – TP HCM

  • Điện thoại: 08. 3559 0879
    Email: minhchi.np@gmail.com

Chủ Đầu Tư: Huỳnh Quốc Thái

 

Chủ Đầu Tư: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

 

Chủ Đầu Tư: Ngô Trung Tâm

 

Chủ Đầu tư: Anh Hiếu