xay dung nam phong
  • Địa chỉ:
    326 Độc Lập – Tân Quý – Tân Phú – TP HCM

  • Điện thoại: 08. 3559 0879
    Email: minhchi.np@gmail.com

Thông tin liên hệ

  • 326 Độc Lập – Tân Quý – Tân Phú – TP HCM

  • 08. 3559 0879

  • 0917 81 82 80

  • minhchi.np@gmail.com

Gửi liên hệ